Договір публічної оферти
Публічний договір (оферта) про продаж товарів і надання послуг
Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повному угоді з умовами даного Договору, Покупець приймає умови і порядок оформлення Замовлення, оплати Товару, доставки Товару і несе відповідальність за невиконання умов даного Договору.
Інтернет-магазин https://www.befitfitnessfood.com (далі – Продавець) пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж Товарів і надання послуг через Веб-сайт Продавця будь-якій особі, яка прийме цю пропозицію (далі – Покупець), з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона.
                                                                                              ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Акцепт – прийняття Покупцем правочину в тому вигляді, в якому вона представлена.
Веб-сайт – сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік Товарів та їх вартість за URL-адресою: https://www.befitfitnessfood.com
Замовлення – належним чином оформлена Покупцем електронна форма заявки на придбання окремих позицій асортиментного переліку, загальна вартість обраних Покупцем Товарів, самі Товари, які вибрав Покупець для придбання і доставки, а також інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, інші примітки).
Кур'єрська доставка – послуга доставки Товару від Продавця до Покупця в обумовлений термін.
Клієнт-менеджер – представник Продавця, який приймає Замовлення.
Покупець – фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.
Продавець – компанія, що реалізує Товар, представлені на Веб-сайті.
Публічна оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на визначених умовах, зазначених в Договорі.
Товар – продукти харчування, страви і напої, які пропонуються до продажу, згідно з асортиментом та цінами, вказаними на Веб-сайті, реалізованих з доставкою Покупцю.
Треті особи – це особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання Замовлення.
                                                                                                 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повного і безумовного згоди Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Сторонами Договору.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
1.4. Цей Договір вступає в силу з моменту оформлення Замовлення. Таким чином, Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.5. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцеві Товару.
1.6. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з умовами Договору, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних».
                                                                                                 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товари, перелік яких вказаний в підтвердження Продавцем Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
                                                                                             ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Згідно умовам цього Договору, Продавець зобов'язується передати Товар, відповідний замовленням Покупця в заявлений термін, а Покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
3.2. Продавець зобов'язується:
3.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.2.2. Продавати товари і надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.
3.2.3. Надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та з питань оформлення Замовлення.
3.2.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, який він замовив.
3.3. Продавець має право:
3.3.1.Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
3.3.2. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.
3.3.3. Вносити зміни інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку і за своїм розсудом.
3.3.4. Залучати Третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.
3.3.5. Змінювати строк доставки Товарів, які замовив Споживач, попередньо повідомляючи про такі зміни Покупцеві.
3.4. Покупець зобов'язується:
3.4.1. До моменту оформлення Замовлення ознайомитися із змістом цього Договору, а також умовами оплати і доставки на Веб-сайті.
3.4.2. Дотримуватись умов цього Договору.
3.4.3. Прийняти Товар у заявлений термін, оплатити Товар до його одержання або в момент його отримання.
3.5. Покупець має право:
3.5.1. Вимагати від Продавця надання послуг згідно з умовами цього Договору.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Веб-сайті в телефонному режимі за номерами телефонів, вказаними на сайті, попередньо ознайомившись з Правилами оформлення Замовлення.
4.2. Покупець може отримати Товар шляхом доставки або забрати Товар самостійно.
4.3. Замовлення вважається оформленим і прийнятим до виконання тільки в тому випадку, якщо:
4.3.1. Покупець оформив Замовлення Товару в телефонному режимі через дзвінок на веб-сайт і клієнт-менеджер підтвердив Покупцеві інформацію про те, що Замовлення прийнято до виконання.
4.3.2. У тому випадку, якщо клієнт-менеджер не підтвердить Покупця про прийняття замовлення або Покупець відмовляється від оформлення Замовлення, Замовлення вважається оформленим і не підлягає виконанню.
4.4. Покупець несе повну відповідальність за достовірність даних, які він вказує при оформленні Замовлення Товару.
                                                                                    ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Продавець може надати Покупцю інформацію, пов'язану з Товарами, оформленням і виконанням Замовлення.
5.2. Продавець забезпечує наявність Товарів, які вказані на Веб-сайті, але при відсутності Товару, Продавець може виключити його із замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця.
5.3. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві у продажу і/або передачі замовлених Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків Покупця згідно з цим Договором.
                                                                                           ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1.Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивозу або скористатися послугами Кур'єрської доставки.
6.2.Самостійний вивіз здійснюється Покупцем з місця видачі Замовлення, зазначений Покупцем при оформленні Замовлення.
6.3. Режим роботи продавця і час доставки вказані на Веб-сайті. Термін доставки може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. До неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.
6.4. Доставка Замовлення кур'єром здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною при оформленні Замовлення адресою.
6.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не є і Продавець належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
6.6. Доставка у віддалені райони міста обмежена. Докладна інформація про території доставки вказана на Веб-сайті в розділі «Оплата і доставка».
                                                                                                      ОПЛАТА ТОВАРУ
7.1. Сума Замовлення складається із загальної вартості замовлених Товарів.
7.2. Ціна Товару, зазначена на Веб-сайті, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
7.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем готівкою або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, при отриманні Замовлення або шляхом попередньої оплати в сумі, що відповідає ціні Замовлення.
7.4. Продавець вправі надавати знижки на Товари і встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються на Веб-сайті й можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
7.5. У разі введення податків і зборів, які не включаються у вартість Товарів (робіт, послуг), та підлягають оплаті Покупцем, суми таких податків і зборів будуть включені окремим рядком в Замовлення і підлягають оплаті Покупцем разом з вартістю замовленого Товару.
                                                                                               ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
8.2.Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Споживачу внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.
                                                                                          ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
9.1.Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є.
Форма заявки 
Який час вам підходить для доставки?
Оберіть меню:
© 2023 «Здорове харчування».